മാവേലിക്കര ഭദ്രാസന യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കനിവ് – 2017 ഉദ്ഘാടനം അഭി. ഡോ. ജോഷ്വാ മാർ നിക്കോദിമോസ് മെത്രാപോലീത്ത നിർവഹിച്ചു

മാവേലിക്കര ഭദ്രാസന യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കനിവ് – 2017 എന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ