ഇരുപത് വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം വരുന്ന പുരോഗതിയും മാറ്റങ്ങളും മുന്നില്‍ കണ്ട് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭ പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കണം: കേരളാ മുന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രി. ജിജി തോംസണ്‍

ഇരുപത് വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ലോകത്തില്‍ വരുന്ന പുരോഗതിയും മാറ്റങ്ങളും

സെ.സ്റ്റീഫൻസ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി 5ന്; റാഫിൾ കൂപ്പണ്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു

കുവൈറ്റ്‌ സെ: സ്റ്റീഫൻസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോൿസ്‌ ഇടവകയുടെ ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലിനോട്‌ അനുബന്ധിച്ചുള്ള