വാകത്താനം സെന്റ്‌ ജോണ്‍സ് ഓർത്തഡോൿസ്‌ വലിയ പള്ളിയിൽ വലിയ പെരുന്നാളിനു ആരംഭം കുറിച്ചു.

johnssss

വാകത്താനം സെന്റ്‌ ജോണ്‍സ് ഓർത്തഡോൿസ്‌ വലിയ പള്ളിയിൽ വലിയ പെരുന്നാളിനു (ജനുവരി 10 ,11) ആരംഭം കുറിച്ചു.
Dr. Yohanon Sankarathil Core Episcopa കൊടിയേറ്റുന്നു . വികാരി Fr. John sankarathil,
Fr. Kurian kuriasose, Fr. Palikkaparambil എന്നിവർ സമീപം.
പെരുന്നാളിനു H. G Dr. Mathews mar severios മുഖ്യ കാർമികത്വം വഹിക്കുന്നു .

Comments

comments

Share This Post

Post Comment