തുമ്പമണ്‍ പള്ളി പെരുന്നാൾ 2016 ജനുവരി 3 മുതൽ 17 വരെ നടത്തപ്പെടുന്നു.

2copy

 

തുമ്പമണ്‍ സെൻറ് മേരീസ്  ഓർത്തഡോൿസ്‌ കത്ത്രീഡ്രൽ  പള്ളിയിൽ പെരുന്നാൾ  ജനുവരി 3 മുതൽ 17 വരെ നടത്തപ്പെടുന്നു

Comments

comments

Share This Post

Post Comment