സോളാർ എനർജി KSEB യ്ക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് കാതോലിക്ക ബാവാ സ്വിച്ച് ഓണ്‍ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു

solar prgmup

പരുമല പള്ളിയിൽ നിർമിക്കുന്ന അധിക സോളാർ എനർജി KSEB യ്ക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് കാതോലിക്ക ബാവാ സ്വിച്ച് ഓണ്‍ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു

Comments

comments

Share This Post

Post Comment