കൊല്ലാട് സെൻറ്.പോൾസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി ഇടവക ദിനവും വലിയപെരുന്നാൾ

Kollaad1

 

സെൻറ്.പോൾസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി കൊല്ലാട് ഇടവക ദിനവും വലിയപെരുന്നാൾ വലിയപെരുന്നാൾ ജനുവരി 17 മുതൽ 25 വരെ

Comments

comments

Share This Post

Post Comment