കാട്ടൂർ സെൻറ്.മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയപള്ളി പെരുന്നാളും തൃതീയ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനവും 2016 ജനുവരി 24 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 7 വരെ

kattoor site

 

കാട്ടൂർ സെൻറ്.മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയപള്ളി പെരുന്നാളും തൃതീയ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനവും “ഗ്ലോറിയാ 150” 2016 ജനുവരി 24 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 7 വരെ

Comments

comments

Share This Post

Post Comment