കാട്ടൂർ സെൻറ്.മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയപള്ളി 149-മത് പെരുന്നാളും തൃതീയ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനവും “ഗ്ലോറിയ 150” പെരുന്നാൾ കാഴ്ച്ചകൾ തൽസമയം ഗ്രീഗോറിയൻ ടിവിലൂടെ

site3

 

കാട്ടൂർ സെൻറ്.മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയപള്ളി 149-മത് പെരുന്നാളും തൃതീയ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനവും “ഗ്ലോറിയ 150” പെരുന്നാൾ കാഴ്ച്ചകൾ തൽസമയം ഗ്രീഗോറിയൻ ടിവിലൂടെ ഫെബ്രുവരി 6,7 തീയതികളിൽ. www.orthodoxchurch.tv എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ

Comments

comments

Share This Post

Post Comment