മലങ്കര സഭാ ഭാസുരൻ പരിശുദ്ധ വട്ടശേരിൽ ഗീവർഗീസ് മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് തിരുമേനിയുടെ 82-മത് ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ

Vattasheri Thirumeni

 

മലങ്കര സഭാ ഭാസുരൻ പരിശുദ്ധ വട്ടശേരിൽ ഗീവർഗീസ് മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് തിരുമേനിയുടെ 82-മത് ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ 2016 ഫെബ്രുവരി 23 മുതൽ 27 വരെ കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരിയിൽ

Comments

comments

Share This Post

Post Comment