പരുമല സെമിനാരി പീഡാനുഭവ വാര ശുശ്രൂഷ (തിങ്കള്)

2

പരുമല സെമിനാരി
പീഡാനുഭവ വാര ശുശ്രൂഷ
പ്രധാന കാര്‍മ്മികത്വം വഹിക്കുന്നത്: അഭി. സഖറിയാസ് മാര്‍ അന്തോണിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ

തിങ്കള്‍ (21-03-2016)
5.00 a.m : പ്രഭാത നമസ്കാരം
10.00 a.m : മൂന്നാം മണി നമസ്കാരം
10.30 a.m : ധ്യാനപ്രസംഗം : ഫാ.ഡോ.തോംസണ്‍ റോബി, കോട്ടയം
12.00 a.m : ഉച്ച നമസ്കാരം
3.00   a.m   : ഒമ്പതാംമണി നമസ്കാരം
6.00   a.m   : സന്ധ്യാ നമസ്കാരം, ധ്യാനം
9.00   am    : സൂത്താറ നമസ്കാരം
9.30   a.m   : രാത്രി നമസ്കാരം

Comments

comments

Share This Post

Post Comment