പരുമല സെമിനാരി പീഡാനുഭവ വാര ശുശ്രൂഷ (ബുധന്)

 

പരുമല സെമിനാരി
പീഡാനുഭവ വാര ശുശ്രൂഷ
പ്രധാന കാര്‍മ്മികത്വം വഹിക്കുന്നത്: അഭി. സഖറിയാസ് മാര്‍ അന്തോണിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ

ബുധന്‍ (23-03-2016)
5.00 a.m : പ്രഭാത നമസ്കാരം
10.00 a.m  : മൂന്നാംമണി നമസ്കാരം
10.30 a.m  : ധ്യാനപ്രസംഗം
ഫാ.എബി ഫിലിപ്പ്, കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി
12.00 p.m : ഉച്ച നമസ്കാരം
3.00 p.m  : ഒമ്പതാം മണി നമസ്കാരം
6.00 p.m : സന്ധ്യാ നമസ്കാരം, ധ്യാനം
9.00 p.m : സൂത്താറ നമസ്കാരം

Comments

comments

Share This Post

Post Comment