വി. ഗീവര്ഗ്ഗീസ് സഹദായുടെ ഓര്മ്മപ്പെരുന്നാള് 2016 എപ്രില് 21, 22, 23 തീയതികളില് നടത്തപ്പെടുന്നു.

Thalachiraയല്ദോ മാര് ബസ്സേലിയോസ് ഓര്ത്തഡോക്സ് ദേവാലയം തലച്ചിറ , തുമ്പമണ് ഭദ്രാസനം

വി. ഗീവര്ഗ്ഗീസ് സഹദായുടെ ഓര്മ്മപ്പെരുന്നാള് ഭക്ത്യാദരപൂര്വ്വം 2016 ഏപ്രില് 21,22,23 തീയതികളില്  നടത്തപ്പെടുന്നു.

Comments

comments

Share This Post

Post Comment