പുരാതന മാര്ത്തോമ്മന് തീര്ത്ഥാടനകേന്ദ്രം സെന്റ് തോമസ് ഓര്ത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രല്, കടമ്പനാട് പരിശുദ്ധ മൂന്നാം മാര്ത്തോമ്മായുടെ 328മത് ഓര്മ്മപെരുന്നാളും കണ് വന്ഷനും

Kadampanaduപുരാതന മാര്ത്തോമ്മന് തീര്ത്ഥാടനകേന്ദ്രം സെന്റ് തോമസ് ഓര്ത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രല്, കടമ്പനാട് പരിശുദ്ധ മൂന്നാം മാര്ത്തോമ്മായുടെ 328മത് ഓര്മ്മപെരുന്നാളും കണ് വന്ഷനും 2016 എപ്രില് 10 മുതല് 22 വരെ.

Comments

comments

Share This Post

Post Comment