സൗജന്യ വൃക്ഷതൈ വിതരണം പരുമല സെമിനാരിയില്‍ 2016 ജൂണ്‍ മാസം 5 ന് ഞായറാഴ്ച്ച

പരുമല :ഇക്കോളജിക്കല്‍ കമ്മീഷൻ്റെയും പരുമല സെമിനാരിയുടെയും വനം വകുപ്പിന്‍റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ജൂണ്‍ മാസം 5ന് ഞായറാഴ്ച്ച പരിസ്ഥിതി ദിനത്തില്‍  സൗജന്യ വൃക്ഷതൈ വിതരണവും പരുമല സെമിനാരി ചാപ്പലില്‍ 3മണിയ്ക്ക് സമ്മേളനവും നടത്തപ്പെടുന്നു.  സൗജന്യ വൃക്ഷതൈ വിതരണവും സമ്മേളനവും നിങ്ങൾക്ക് തത്സമയം  കാണുവാനായി www.orthodoxchurch.tv എന്ന വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *