” ദർപ്പണം 2016 ” പ്രകാശനം ചെയ്തു

34
കോട്ടയം : മലങ്കര ഓർത്തോഡോക്സ് സഭയുടെ പഴയ സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധ രചനകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ ‘ദർപ്പണം’ പഴയ സെമിനാരി പ്രിൻസിപ്പാൾ റവ.ഫാ. ഓ. തോമസ് പ്രകാശനം ചെയ്തു. വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥികളും ശെമ്മാച്ചന്മാരും ചേർന്നാണ് കഥ, കവിത, ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചേർത്തു ദർപ്പണം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Comments

comments

Share This Post

Post Comment