അഭി. യൂഹാനോൻ മാർ തേവോദോറോസ് പിതാവിന് ഗ്രീഗോറിയൻ ന്യൂസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പൂർണ്ണമായ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ


ഇന്ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ കൊട്ടാരക്കര – പുനലൂർ ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭി. യൂഹാനോൻ മാർ തേവോദോറോസ് പിതാവിന് ഗ്രീഗോറിയൻ ന്യൂസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പൂർണ്ണമായ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *