അഭി. മാത്യൂസ് മാർ സേവേറിയോസ് പിതാവിന് ഗ്രീഗോറിയൻ ന്യൂസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പൂർണ്ണമായ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ


ഇന്ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ കണ്ടനാട് വെസ്റ്റ് ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭി. മാത്യൂസ് മാർ സേവേറിയോസ് പിതാവിന് പരുമല സെമിനാരിയുടെയും ഗ്രീഗോറിയൻ ന്യൂസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പൂർണ്ണമായ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *