കാർത്തികപ്പള്ളി സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യുവജന വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ്മ നടത്തപ്പെടുന്നു


കാർത്തികപ്പള്ളി സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ ”നിർഭയ സന്ധ്യ” എന്ന പേരിൽ യുവജന വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ്മ നടത്തപ്പെടുന്നു. 2017 മാർച്ച് 18 ന് വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് കാർത്തികപ്പള്ളി കത്തീഡ്രൽ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കൂട്ടായ്മ്മയിൽ യുവജനപ്രസ്ഥാനം കേന്ദ്ര, ഭദ്രാസന ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *