മേല്‍പ്പട്ടസ്ഥാനാഭിഷേകത്തിന്റെ ഏഴാം വാർഷികം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന മലങ്കര സഭയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്താമാർക്ക് ഗ്രീഗോറിയൻ ടീവിയുടെ പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ


മേല്‍പ്പട്ടസ്ഥാനാഭിഷേകത്തിന്റെ ഏഴ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ (2010 മെയ് 12 – 2017 മെയ് 12) നാളെ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന മലങ്കര സഭയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്താമാർക്ക് ഗ്രീഗോറിയൻ ടീവിയുടെ പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *