അഭി. ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ്‌ പിതാവിന് പരുമല സെമിനാരിയുടെയും ഗ്രീഗോറിയന്‍ ടിവിയുടെയും പ്രാര്‍ത്ഥന പൂര്‍ണ്ണമായ പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍


അഹമ്മദാബാദ് ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭി. ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ്‌ പിതാവിന് പരുമല സെമിനാരിയുടെയും ഗ്രീഗോറിയന്‍ ടിവിയുടെയും പ്രാര്‍ത്ഥന പൂര്‍ണ്ണമായ പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *