അഭി. ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ്‌ പിതാവിന് പരുമല സെമിനാരിയുടെയും ഗ്രീഗോറിയന്‍ ടിവിയുടെയും പ്രാര്‍ത്ഥന പൂര്‍ണ്ണമായ പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍


അഹമ്മദാബാദ് ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭി. ഡോ. ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ്‌ പിതാവിന് പരുമല സെമിനാരിയുടെയും ഗ്രീഗോറിയന്‍ ടിവിയുടെയും പ്രാര്‍ത്ഥന പൂര്‍ണ്ണമായ പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *