മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സുറിയാനി സഭയുടെ ഭരണഘടന (1934 മുതല്‍ നിലവിലുള്ളത് ) – Printed at the Catholicate Press,Kottayam, May 2012


മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സുറിയാനി സഭയുടെ ഭരണഘടന

Click Here

(1934 മുതല്‍ നിലവിലുള്ളത് )
Printed at the Catholicate Press, Kottayam, May 2012

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *