ഓർത്തഡോക്സ് സൺഡേസ്‌കൂൾ ഓമല്ലൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കലാമത്സരങ്ങളിൽ ഫെബി മേരി സുനിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം


ഓമല്ലൂർ : ഓർത്തഡോക്സ് സൺഡേസ്‌കൂൾ ഓമല്ലൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കലാമത്സരങ്ങളിൽ സംഗീതം സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ മാത്തൂർ തുമ്പമൺ ഏറം സെന്റ് ജോർജ് വലിയപള്ളിയിലെ ഫെബി മേരി സുനിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *