ഈ വർഷത്തെ OVBS അടൂർ. ആനന്ദപ്പള്ളി സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ്‌ സുറിയാനി പള്ളിയിൽ ആരംഭിച്ചു

ഈ വർഷത്തെ OVBS അടൂർ. ആനന്ദപ്പള്ളി സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ്‌ സുറിയാനി പള്ളിയിൽ ആരംഭിച്ചു

Comments

comments

Share This Post

Post Comment