ബസ്ക്യോമ്മോ അസ്സോസ്സിയേഷന് 40 ാമത് വാര്ഷിക സമ്മേളനം സമാപിച്ചു

രണ്ടുദിവസമായി പരുമലയില് നടന്നുവന്ന അഖില മലങ്കര ബസ്ക്യോമ്മോ അസ്സോസ്സിയേഷന് 40 ാമത് വാര്ഷിക സമ്മേളനം സമാപിച്ചു. മലങ്കര സഭാ ഗുരുരത്നം ഫാ.ഡോ.ടി.ജെ.ജോഷ്വായെ സമ്മേളനത്തില് ആദരിച്ചു. ഡോ.യൂഹാനോന് മാര് ക്രിസോസ്റ്റമോസ്,ഫാ.ശമുവേല് മാത്യു, ഫാ.തോമസ് പണിക്കര്, ഫാ.ജോസഫ് മാത്യു, ഫാ.ബിജു റ്റി. മാത്യു, ശ്രീമതി ജെസി വര്ഗീസ്, ശ്രീമതി ബേബിക്കുട്ടി തരകന്, , മെര്‍ലിന്‍ ടി. മാത്യു എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *