സന്യാസസമൂഹം നിലയ്ക്കല്‍ എക്യൂമെനിക്കല്‍ സെന്റര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു.

സന്യാസസമൂഹം സമ്മേളനം സമാപിച്ചു
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
അഖില മലങ്കര സന്യാസസമൂഹം 22-ാമത് വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം സമാപിച്ചു. സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അംഗങ്ങള്‍ നിലയ്ക്കല്‍ എക്യൂമെനിക്കല്‍ സെന്റര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *