പരുമല സെമിനാരിയിൽ നടക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യമ്പിലേക്ക്

പരുമല സെമിനാരിയിൽ നടക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യമ്പിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങള്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധനങ്ങള്‍ എത്തിച്ചു തന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി. ബാക്കിയുള്ള ക്യാമ്പിലേക്കും നിങ്ങളുടെ സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Comments

comments

Share This Post

Post Comment