നിരണം കല്ലാത്ത് പി.എം. ദാനിയേല് (കൊച്ചുപാപ്പി 88) അന്തരിച്ചു.

പരുമല സെമിനാരിയില് ദീര്ഘകാലം ശുശ്രൂഷകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച നിരണം കല്ലാത്ത് പി.എം. ദാനിയേല് (കൊച്ചുപാപ്പി 88) അന്തരിച്ചു. സംസ്‌കാരം ഇന്ന് രാവിലെ നിരണം വലിയപള്ളിയില് നടക്കും.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *