നിരണം കല്ലാത്ത് പി.എം. ദാനിയേല് (കൊച്ചുപാപ്പി 88) അന്തരിച്ചു.

പരുമല സെമിനാരിയില് ദീര്ഘകാലം ശുശ്രൂഷകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച നിരണം കല്ലാത്ത് പി.എം. ദാനിയേല് (കൊച്ചുപാപ്പി 88) അന്തരിച്ചു. സംസ്‌കാരം ഇന്ന് രാവിലെ നിരണം വലിയപള്ളിയില് നടക്കും.

Comments

comments

Share This Post

Post Comment