ലുധിയാനാ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് ദേവാലയത്തില്‍, പരി. പരുമല തിരുമേനിയുടെ 116-ാംമത് ഓ4മ്മപ്പെരുന്നാളിന് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പെരുന്നാള്

ലുധിയാനാ : മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭയുടെ പ്രഥമ പ്രഖൃാപിത പരിശുദ്ധനും പ്രാ4ത്ഥനാജീവിതം കൊണ്ടും മനുഷ്യസ്‌നേഹം കൊണ്ടും ക്രിസ്താനുരൂപിയായി തീര്‍ന്ന വറ്റാത്ത ആത്മീയ ശ്രോതസ്സുമായ പരി. പരുമല തിരുമേനിയുടെ തിരുശേഷിപ്പ് സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന ലുധിയാനാ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് ദേവാലയത്തില്‍, ഇടവകയുടെ കാവല്‍പിതാവും, സ്വര്‍ഗ്ഗീയ മദ്ധ്യ സ്ഥനുമായ പരി. പരുമല തിരുമേനിയുടെ 116-ാംമത് ഓ4മ്മപ്പെരുന്നാളിന് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പെരുന്നാള് റാസയില്‍ നിന്ന്.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *