ദേശീയ YMCA യുടെ നാദം എന്ന മാസിക പ്രകാശനം ചെയ്തു


ദേശീയ YMCA യുടെ നാദം എന്ന മാസിക പരുമലയില്‍ വച്ച് K.V Joseph Ramban പ്രകാശനം ചെയ്തു editor Jacob mathew olasayil, Dr. K.G Thomas,Parumala Seminary Manager Fr. M C kuriakose, Prof oommen എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു

Comments

comments

Share This Post

Post Comment