ഹരിപ്പാട് കൺവൻഷൻറെ 40-മത് സുവിശേഷ യോഗം 2016 ജനുവരി 27 ബുധനാഴ്ച്ച മുതൽ 31 ഞായറാഴ്ച്ച വരെ ഹരിപ്പാട് മിഷൻ സെൻററിൽ വച്ച് നടത്തപ്പടുന്നു.

മാവേലിക്കര ഭദ്രാസന പശ്ചിമ മേഖലാ സെൻറ് തോമസ് സുവിശേഷസംഘത്തിൻറെ

തടാകം ക്രിസ്തു ശിഷ്യ ആശ്രമ സ്ഥാപകൻ ബിഷപ്പ് പെക്കൻഹാം വാല്ഷിന്റെ 57 -ാം ഓർമ്മപെരുന്നളിനോട് അനുബന്ധിച്ചു ബിഷപ്പിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം സാധു ജനങ്ങൾക്കായി “സ്നേഹകാരങ്ങൾ” എന്നാ പേരിൽ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ക്യാൻസർ ബോധവല്ക്കരണ സെമിനാറും സൗജന്യ മരുന്നു വിതരണവും നടന്നു.

തടാകം ക്രിസ്തു ശിഷ്യ ആശ്രമ സ്ഥാപകൻ ബിഷപ്പ് പെക്കൻഹാം വാല്ഷിന്റെ