ഇരുപത് വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം വരുന്ന പുരോഗതിയും മാറ്റങ്ങളും മുന്നില്‍ കണ്ട് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭ പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കണം: കേരളാ മുന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രി. ജിജി തോംസണ്‍

ഇരുപത് വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ലോകത്തില്‍ വരുന്ന പുരോഗതിയും മാറ്റങ്ങളും