പരുമല സെമിനാരില്‍ പതുതായി സ്ഥാപിച്ച കല്‍ക്കൊടിമരത്തിന്റെ സമര്‍പ്പണ പ്രാര്‍ത്ഥന പരി. ബസേലിയോസ് മാര്‍ത്തോമ്മാ പൗലോസ് ദ്വിതീയന്‍ കാതോലിക്കാ ബാവാ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് നിര്‍വ്വഹിച്ചു

പരുമല സെമിനാരിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തു പതുതായി സ്ഥാപിച്ച കല്‍ക്കൊടിമരത്തിന്റെ