അഭി. ഡോ. യാക്കോബ് മാര്‍ ഐറേനിയോസ് പിതാവിന് പരുമല സെമിനാരിയുടെയും ഗ്രീഗോറിയന്‍ ടിവിയുടെയും പ്രാര്‍ത്ഥനാ പൂര്‍ണ്ണമായ പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍

അഭി. ഡോ. യാക്കോബ് മാര്‍ ഐറേനിയോസ് പിതാവിന് പരുമല

പരുമല സെമിനാരില്‍ പതുതായി സ്ഥാപിച്ച കല്‍ക്കൊടിമരത്തിന്റെ സമര്‍പ്പണ പ്രാര്‍ത്ഥന പരി. ബസേലിയോസ് മാര്‍ത്തോമ്മാ പൗലോസ് ദ്വിതീയന്‍ കാതോലിക്കാ ബാവാ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് നിര്‍വ്വഹിച്ചു

പരുമല സെമിനാരിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തു പതുതായി സ്ഥാപിച്ച കല്‍ക്കൊടിമരത്തിന്റെ