സാമൂഹിക നന്മയുടെ ഊര്‍ജ്ജം പകര്‍ന്ന യഥാര്‍ത്ഥ മനുഷ്യ സ്‌നേഹിയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനി : അലക്‌സിന്‍ ജോര്‍ജ്ജ് (ഐ.പി.ഒ.എസ്)

സാമൂഹിക നന്മയുടെ ഊര്‍ജ്ജം പകര്‍ന്ന യഥാര്‍ത്ഥ മനുഷ്യ