അങ്കമാലി ഭദ്രാസനാധിപന്‍ അഭി. യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ പോളിക്കാര്‍പ്പോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത രചിച്ച “ഉദയനാദം” പ്രകാശനം ചെയ്തു

അങ്കമാലി ഭദ്രാസനാധിപന്‍ അഭിവന്ദ്യ യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ പോളിക്കാര്‍പ്പോസ്