ഏകദിനധ്യാനം

ഏകദിനധ്യാനം 27ന് ഒന്‍പത് മുതല്‍ തുഗ്ളക്കാബാദ് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സെന്ററില്‍