ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച വിശുദ്ധന്‍-പരി.കാതോലിക്കാ ബാവാ

പരിശുദ്ധ പാമ്പാടി കുറിയാക്കോസ് മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധിയുടെ പാഠപുസ്തകമാണ്. ദൈവം സ്പര്‍ശിച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച ഈ മഹാമുനിയുടെ ജീവിതം അനേകര്‍ക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാന്‍ കാരണഭൂതമായി തീര്‍ന്നു.