ജന്മദിനാഘോഷം

ഏപ്രില്‍ 3 ന് പേരിശ്ശേരി ശാന്തിതീരത്ത് വൈദീക കൂട്ടായ്മയും, സ്നേഹവിരുന്നും